-ให้โอกาสผู้ประกอบการได้เรียนรู้เกี่ยวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และรูปแบบการพัฒนาของสินค้าในวงการอุตสาหกรรม

    -ช่วยให้ทราบข้อมูลคู่แข่งขันในตลาด

    -ช่วยในการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพของสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

    -ได้พบปะผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ