ค้นหาชื่อบริษัท : ค้นหา
พบข้อมูลทั้งหมด 6 บริษัท
ลำดับเลขที่บูธบริษัทกลุ่มสินค้า
1  Apollo Digital Print International Co., Ltd. ผู้ผลิตและจำหน่ายกระดาษซับลิเมชั่น
2J27-J28 สติทช์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) บจก. ศูนย์บริการทาจิม่า เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย
3J32 เซเว่นโปรแพค บจก. จำหน่ายอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์เซฟตี้ และวัสดุสิ้นเปลืองคุณภาพ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
4K1-K6,K7-K12 ไฮบริด ซับลิเมชั่น บจก. ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย เครื่องพิมพ์ เครื่องรีดโรล เครื่องทับ กระดาษ และหมึกซับ
5M27 พีเค ฟู๊ดส์ (ประเทศไทย) บจก.  
6M7 อิมบรอยด์ เทคโนโลยี บจก. Wilcom program